درباره

دنیای خلاقیت و طراحی بی‌کران است و نومنزی آمده است تا زمینه‌ای فراهم کند برای کشف قابلیت‌های طراحی و چیدمان، تا خانه و محل زندگی شما را ((باز)) کند، چرا که خانه فضای امن ماست. جایی برای آرام و قرار داشتن و زندگی کردن. و هر آنچه در گوشه و کنار خانه است در کیفیت زندگی ما تاثیر دارد.

ما برای بازطراحی و بازآفرینی، برای گشایش در خانه و زندگی آمده‌ایم، چون نگاه ما در زندگی، نگاهی باز به فضاست.

محصولات نومنزی

اشیا، وسایل، مبلمان و چیدمان، محیط ما را شکل می‌دهند و هر آنچه در اطراف و گوشه کنار خانه حضور دارد در کیفیت زندگی ما تاثیر دارد.

افتتاح شوروم
افتتاح شوروم

طـراحان نــــــــــــومنزی